Sensizlik
Mabedime kurşun yağdı sen uzaktayken
Duymadım, dinlemedim sensiz sözleri
Gözlerim bir bulut, göğe bakarken
Görmedim bana acıyarak bakan gözleri
12/04/2009

Duydum her soluğunu kurşun hasretin


Ateşten yüzü vardı, buzdan elleri


Demek böyle bir şey ölüm saatim


Tüketmek böyle şey tüm çareleri.