Bu Ayetleri Ezberler misiniz?
23/04/2009

 


 


 


 


 "Ruku edenlerle beraber olun ve ruku edin.Ve zekatı verin;ve namazı dostdoğru kılın." Bakara 43"Sabır ve namazla Allah'tan Yardım isteyiniz.Zira,o namaz haşye duyanlardan başkasına çok ağır gelir." Bakara 45"Namazlarını kılanlar,kendilerine verdiğimiz rızıktan(Allah için)harcarlar." Enfal 3"İnanan kullarımıza söyle,namazı kılsınlar,alışverişin ve de dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce,kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık hayr etsinler" İbrahim 31"Başkasından geçerek hep O'na gönül verin, O'ndan korkun ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın." Rum 31"Onlar ki,şayet kendilerini yeryüzünde iktidara getirirsek namazı kılarlar,zekatı verirler,iyiliği emrederler,kötülükten sakındırırlar.Bütün işlerin sonu da yalnızca Allah'a aittir." Hacc 41